Nieuwsbrief

Gezondheidsbeleid van scholen in kaart gebracht

In hoeveel Vlaamse scholen staat er nog een frisdrankautomaat? Op welke manier proberen scholen hun leerlingen te stimuleren om meer te bewegen? En hoeveel scholen nemen het verbod op de e-sigaret uitdrukkelijk op in hun schoolreglement?

VIGeZ peilde in 2015 in samenwerking met VAD naar het gezondheidsbeleid van basis- en secundaire scholen. 733 Nederlandstalige basisscholen en 249 Nederlandstalige secundaire scholen uit Vlaanderen en Brussel vulden een uitgebreide vragenlijst in. De vorige bevraging vond plaats in 2012.

Algemeen scoren zowel basis- als secundaire scholen goed voor gezondheid. In vergelijking met 2012 zetten basisscholen sterker in op een bewegingsbeleid. Zo valt op dat steeds meer basisscholen bewegingstussendoortjes tijdens de lessen organiseren, en extra lesuren L.O. voorzien. Het secundair onderwijs maakt een sprong voorwaarts wat het alcohol- en drugsbeleid betreft. Voor een beleid rond gezonde voeding gaan secundaire scholen er op achteruit. Zo bieden ze minder fruit aan, en meer snacks. 

>> Lees het volledige rapport op www.vigez.be.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen