Nieuwsbrief

← Vorige

Vorming Suïcidepreventie CGG

In Oost-Vlaanderen werken verschillende partners samen aan de uitbouw van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Zo werkt Logo-Waasland vzw onder meer samen met de suïcidepreventiewerking van de CGG's (Centra Geestelijke Gezondheidszorg). Zij richten zich tot alle professionelen o.a. door het organiseren van vormingen rond suïcidepreventie en het ontwikkelen van een suïcidepreventiebeleid in organisaties. Een greep uit hun aanbod vind je hieronder terug.

Waarom?

Vanuit hun functie komen heel wat mensen in contact met depressieve personen, personen die aan zelfdoding denken of mensen die een dierbare verloren door zelfdoding. Vaak weet je niet goed hoe je met dit soort situaties moet omgaan en vraag je je af of je manier van handelen wel de juiste is. Daarenboven kunnen ook eigen ervaringen, misvattingen over zelfdoding of de angst om iets verkeerd te doen een belemmerende rol spelen in het adequaat handelen.

Voor wie?

  • voor alle professionelen die beroepsmatig met jongeren/volwassenen/ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie
  • hulpverleners uit CAW, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten ...
  • intermediairs op de werkvloer (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, leidinggevenden…)
  • ....

Praktisch

Neem een kijkje op:

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen