Nieuwsbrief

← Vorige

Gezond Opvoeden

De meeste ouders vinden de gezondheid van hun kinderen belangrijk. Heel wat opvoedingsvragen gaan over gezonde voeding, beweging, schermtijd, roken, alcohol en cannabis. Op www.gezondopvoeden.be vind je een antwoord op vragen als: Hoe leer ik mijn kinderen groenten eten?

  • Hoe ga ik als ouder verstandig om met computertijd en stimuleer ik mijn kind tot voldoende beweging?
  • Kan ik mijn kinderen verbieden te roken als ik zelf rook?
  • Hoort experimenteren met cannabis er vandaag de dag bij, of moet ik streng optreden?

Artikels, filmpjes, interactieve tests en doe-opdrachten geven ouders de kans om over concrete situaties na te denken en om hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen. Want vroeg begonnen, is half gewonnen. Als kinderen tijdens de eerste levensjaren gezond eten, is de kans groter dat ze dit ook in hun verdere leven doen. Ouders hebben bovendien meer invloed op het gedrag van hun puber dan ze denken. Zij leren kinderen goede gewoontes.

De communicatiecampagne over gezond opvoeden 'Laat ze zien hoe het moet' heeft een leuk campagnelied 'broccoli en wortels' (Tom Helsen, peter van het initiatief). Het doel van deze campagne is ouders op een leuke en luchtige manier wijzen op hun voorbeeldrol als het gaat om gezonde voeding en beweging.

Voor wie?

Ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar

Wie kan met dit project aan de slag?

Gezondheidsprofessionals die met opvoeding bezig zijn zoals opvoedings- en gezinsondersteuners, diëtisten, lokale ambtenaren van het gezondheid- en gezinsbeleid, kinderopvang, scholen, psychologen, Huizen van het Kind, wijkgezondheidscentra…

Praktisch

  • Geef als gezins- en opvoedingsondersteuner een drieluik van kaartjes mee aan ouders met een opvoedingsvraag over een gezondheidsthema. Gebruik de kaartjes bij een infostand op een ouder- of vormingsavond, bij een thematische infostand in een bibliotheek of een wachtruimte.

Het Logo zet je op weg

Maak de website bekend met de campagnematerialen. Begeleid of sensibiliseer ouders. Bij het Logo kan je beroep doen op een diëtiste voor een infosessie gezond opgroeien.

Zet een actie of project op over gezond opvoeden. Het Logo biedt ondersteuning en advies.

Meer weten of actie ondernemen?

info@logowaasland.be of 03 766 87 78

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen